سمینار Biochek در نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

 

6 تا 8 اردیبهشت 1395,تهران/ایران

سمینار Biochek در نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

1- آنالیز نتایج الایزا (سرولوژی و اقتصادی)

2- مقایسه آزمون الایزای بایوچک با روش اچ آی در نیوکاسل,نظارت بر واکسیناسیون وتشخیص بیماری